Available courses

MOOC#01: Mesures per reduir la demanda energètica: Millores en l’envolupant tèrmica dels edificis

OBJECTIU GENERAL: Aprendre els principis generals del consum energètic a les llars i conèixer les...

MOOC#02: Mesures per reduir el consum energètic: instal•lacions, autoconsum i gestió energètica

OBJECTIU GENERAL: Aprendre els principis generals del consum energètic a les llars i conèixer les...

MOOC#01 : Mesures visant à réduire la demande d'énergie : amélioration de l'enveloppe thermique des bâtiments

OBJECTIF : Apprendre les principes généraux de la consommation d'énergie dans les habitations et...

MOOC#02: Medidas para reducir el consumo energético: instalaciones, autoconsumo y gestión energética

OBJETIVO GENERAL: Aprender los principios generales del consumo energético en los hogares y conoce...